Ruilen, Retourneren & Facturering

Ruilen, Retourneren & Facturering

Zorg en aandacht besteden we zowel aan de producten als aan de relaties van Bodour. Wij verzenden de items zorgvuldig binnen een dag om alles in de beste staat bij u thuis te bezorgen. Het is ook mogelijk de items zelf op te halen van onze locatie in Amstelveen. U kunt ons hierover bellen of mailen, zie Contact. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over een product of dienst van Bodour, kunt u dit zonder problemen melden en producten in overleg retourneren binnen twee weken na bestelling. Hieronder de afspraken rondom ruilen, retourneren en factureren op een rijtje.

endles_knot-goud-RGB

Bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen met de factuur. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door u aangewezen en aan de Bodour bekend gemaakte vertegenwoordiger;
  2. De factuur ontvangt u direct na uw aankoop via e-mail en desgewenst via post. Dit kunt u aangeven bij uw bestelling;
  3. Tijdens de bedenktijd zal de u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
  4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;
  5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit;
  6. Bij retour ontvangst van het geretourneerde product wordt binnen binnen 30 dagen, het volledige aankoopbedrag overgemaakt naar de rekening van de retourzender (refund), tenzij anders aangegeven.

Bij levering van diensten

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourneren Producten kunnen worden teruggezonden of persoonlijk worden afgeleverd bij ons magazijn in Amstelveen. Indien je product wilt terugsturen neem dan altijd eerst even contact met ons op via [email protected] of +31(0)6 2839 6088. Denk erom dat je de volgende punten in je mail naar ons vermeld: – Het artikel – Het artikelnummer zoals vermeld op de factuur – De reden voor retour Producten die zijn beschadigd of kapot zijn gegaan na verzending nemen wij niet retour.

Verzendkosten bij herroeping Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht komen alleen de kosten van de retourzending van de producten voor uw rekening. Wanneer u voor uw producten hebt betaald wordt dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetaald.

Schade door verkeerd gebruik We houden ons niet verantwoordelijk door schade of defecten door verkeerd gebruik of behandeling van een product. Belangrijk is dat u als verzender aansprakelijk bent voor de retourzending van producten.

endles_knot-goud-RGB